Nou kwe ke bon sante la komanse avek bon edikasyon. 

Nan EqualHealth, nou travay avek patne lokal pou kreye system edikasyon medikal epi enfemye yo ki fort e dirab. Objektif nou se ranfose developman de yon system edikasyon medikal nan Haiti ki dirab, egal, et kollaboratif, et ki bay pwofesyonal ayitian yo itil pou ke yo kapab fe swen de kalite pou patyen yo.

Apran Plis 

Engaje avek nou